Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo

Madeleine Lagerstrøm

Madeleine Lagerström har mange års erfaring både fra ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, lav selv­følelse, stress, sorg, samlivs­problemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livs­belastninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialist­helse­tjenesten for voksne. I  tillegg har hun og jobbet med familie­terapi og parterapi. Madeleine er psykolog­spesialist, med spiss­kompetanse i psykoterapi. Det vil si at hun har fordypet seg i terapimetodikk (ISTDP) som har gode resultater i forskning.

Sebastian Dijkman

Sebastian Dijkman er psykolog og utdannet ved NTNU med erfaring fra spesialist­helse­tjenesten i AHUS og i Trondheim. Hans spesiali­serings­område er psyko­terapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne med et bredt spekter av psykologiske vansker. Sebastian har i tillegg erfaringsbakgrunn fra metakognitiv terapi.

Miriam W. Nilsson

Miriam W. Nilsson er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Miriam har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten i Bergen, Universitets­sykehuset i Nord-Norge og Vestre Viken. Hun har videre­utdanning i klinisk voksen­psykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), og spesialiserer seg nå innen psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP).

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog og utdannet ved NTNU og har erfaring fra poliklinikk og døgnbehandling i AHUS og Modum Bad, med et bredt spekter av diagnoser og plager. Hans spesialiserings­område er psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er psykolog og utdannet ved Aarhus Universitet. Hun har tidligere jobbet i spesialist­helse­tjenesten for Sykehuset Telemark og Akershus Universitets­sykehus. Pauline har erfaring fra arbeid med et bredt spekter av psykiske vansker, og avhengig­hets­problematikk. Hennes spesialiserings­område er psykoterapi for voksne innenfor metoden intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP).

Sigbjørn Henning

Sigbjørn Henning er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet i spesialist­helse­tjenesten for St. Olavs Hospital og for Akershus Universitets­sykehus, med poliklinisk- og akutt­psykiatrisk erfaring. I tillegg har han arbeidet med private sakkyndige oppdrag. Sigbjørns spesialiserings­område er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Ernst O. Botnen

Ernst Olav Botnen er utdannet psykolog ved NTNU. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne (DPS, TSB) og barn og ungdom (BUP). Hoved­interessen til Ernst er å forstå hva god psykisk helse er og hvordan samskape ønsket endring på en effektiv måte. Ved siden av blant annet angst- og depresjonsplager har Ernst engasjement og erfaring med spesielt to andre grupper: Å hjelpe klienter som har vært i flere tidligere behandlinger uten ønsket resultat, samt å hjelpe klienter med såkalte psyko­somatiske plager. Det vil si kroppslige plager der man foreløpig ikke har funnet en underliggende medisinsk årsak. Ernst er i dag på slutten av sin spesialisering i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Ernst tar dess­verre ikke mot nye klienter nå.

Kristoffer Ludvigsen

Kristoffer Ludvigsen er psykolog og utdannet ved NTNU. Han har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken og Stavanger Universitetssykehus. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker. Kristoffer er i tillegg fagfellevurdert terapeut i Basal Eksponeringsterapi (BET).

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet for Aklinikken, Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Håvards spesialiseringsområde er ISTDP og jobber med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Benne-Christer Bakke

Benne-Christer Bakke er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Bergen. Han er spesialist i psykoterapi med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) som fordypning. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. Han har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Aleksandra Mydske

Aleksandra Mydske er psykologspesialist med fordypning i terapiformen ISTDP. Hun har flere års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, eksempelvis depresjon, angst, relasjonelle utfordringer og avhengighets­problematikk. Aleksandra er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Bjarne Husum Øverland

Bjarne Husum Øverland er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten ved Helgelands­syke­huset og Oslo universitets­syke­hus. Bjarne spesialiserer seg i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) for voksne, og jobber daglig med en rekke psykiske lidelser og plager. Bjarne har også erfaring med andre terapi­modeller, som kognitiv terapi og EMDR.

Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2014 jobbet med angst, depresjon, relasjonelle vansker og selv­følelses­problematikk i egen privatpraksis. Han har óg erfaring fra Oslo universitets­sykehus (Avdeling for person­lig­hets­psykiatri og Gaustad sykehus), og har tidligere jobbet for bedrifts­helse­tjenesten Medipluss og SUSS-telefonen. Eielsen har påbegynt sitt siste og femte år i spesialiseringen intensiv dynamisk korttidssterapi (ISTDP) for voksne.

Våre psykologer og psykologspesialister i Drammen

Benjamin Hotvedt Grønhaug

Benjamin Grønhaug er psykolog med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet med døgnbehandling, poliklinisk behandling og behandling for arbeidsrelatert stress utbrenthet (Helse og arbeid). Han er utdannet ved Aarhus Universitet (AU). Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Benjamin jobber fulltid ved vår klinikk i Drammen

Linn Østbye Bergmann

Linn er utdannet ved universitetet i København. Hun er psykolog med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Linn har jobbet med ulike typer problematikk, både lette og mer komplekse saker. Linn er under spesialisering i spesialiteten psykoterapi, med ISTDP som metode. I tillegg har hun erfaring med kognitiv adferdsterapi. Linn har også jobbet flere år i en bedrifthelsetjeneste, med både kliniske og organisasjonspsykologiske oppgaver

Anett Tveit

Anett Tveit er psykolog og utdannet ved NTNU. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Sør-Trøndelag og hennes spesialiseringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker.
Anett er i permisjon frem til september/oktober 2021

Susanna Bjerke

Susanna Bjerke er psykolog og utdannet ved Universitetet i Tromsø (UiT). Susanna har erfaring fra poliklinikk i spesialisthelsetjenesten og innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten. Hennes spesialiseringsområde er psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Susanna har i tillegg fullført en videreutdanning i kognitiv terapi.

Filip Myhre

Filip Myhre er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdan­ning og veileder­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Filip har bred klinisk erfaring og har spesialisert seg på psykoterapi med voksne og har erfaring med å behandle angst, depresjon, relasjonelle vansker og de fleste typer psykiske utfordringer. I tillegg til privat­praksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og utdanning og veiledning av helsepersonell i psyko­somatiske problemstillinger.
Filip tar dessverre ikke i mot nye klienter nå.

Roger Sandvik Hansen

Roger Sandvik Hansen er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdanning og veileder­utdanning i affekt­bevisst­hets­terapi (ABT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Roger har lang og bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten med de fleste typer problemer mennesker søker psykolog for. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og underviser i psykoterapi ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Roger tar dessverre ikke i mot nye klienter nå.

Filip Tufte Johansen

Filip Tufte Johansen er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UIB). Han har erfaring fra døgnbehandling av depresjonslidelser i tredjelinjetjenesten. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), med et bredt spekter av psykologiske vansker. Filip jobber kveldstid ved klinikken.

Even Rognan

Even Rognan er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Even er utdannet ved NTNU, har videreutdanning i metakognitiv terapi (MCT) og har jobbet mye med kognitive terapier. Han tar nå videreutdanningen i intensiv dynamisk kortidsterapi (ISTDP). Even har lang erfaring fra spesialist­helsetjenesten og spesialiserte behandlings­instanser, også som teamleder og veileder. I tillegg til privatpraksis er han veileder for psykologer på Universitetet i Oslo og holder kurs på spesialist­utdanningen for psykologer.

Bernt Langvasbråten

Bernt Langvasbråten er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi.  Han har i tillegg videreutdanning og veilederutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Bernt har 13 års erfaring som psykolog i både offentlig psykisk helsevern og privat praksis og var i sin tid intitiativtaker til 8-ukers program for ISTDP døgnbehandling ved Drammen DPS, Thorsberg døgnseksjon. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP.
Bernt tar dessverre ikke i mot nye klienter nå.

Våre psykologer og psykologspesialister i Bergen

Thomas Steinshamn

Thomas Steinshamn er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Thomas har bred erfaring som behandler og team­leder i spesialist­helse­tjenesten på Betanien sykehus i Bergen, der han har jobbet med poli­klinisk behandling og akutt­psykiatri.

Hans spesial­iserings­område er psyko­terapi for voksne med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP).

Ida Kvalheim Nerås

Ida Kvalheim Nerås er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen­psykologi. Ida har bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten, hvor hun blant annet har jobbet med behandling av angst, depresjon, traumer og person­lighets­forstyrrelser. I tillegg har hun erfaring med rus- og avhengig­hets­problematikk, selv­bilde­problematikk og motivasjons­vansker hos ungdom, samt alvorlige psykiske lidelser som psykoser. Ida er utdannet ved Universitetet i Oslo og har videreutdanning i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi.

Sigrid Sørbø Johnsen

Sigrid Sørbø Johnsen er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og fullførte spesial­isering i voksenpsykiatri i 2008. Hun har mangeårig og bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten med å behandle ulike psykiske problemer hos voksne. Hun har spesiell interesse for samtale­terapi og har arbeidet innenfor terapi­modellen ISTDP siden 2017. Sigrid tenker at samtaleterapi handler om et samarbeid. Mål­set­ningen er å forstå og utfordre destruktive mønstre som gir opphav til psykiske plager og begrensninger i den enkeltes liv.

Øyvind Halmrast

Øyvind Halmrast er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB), og spesialist i klinisk voksen­psykologi i regi av Norsk Psykologforening (NPF). Han har 3-årig videre­utdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). I tillegg har Øyvind ett-årig videre­utdanning i behandling av kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon av personligheten. Øyvind har bred klinisk erfaring fra poliklinikk og døgnpost i spesialist­helsetjenesten (DPS), og fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Ellen Søvik

Ellen Søvik er utdannet ved universitetet i Bergen. Hun er psykolog­spesialist innen klinisk voksen­psykologi og har videre­utdanning innen intensiv dynamisk kort­tids­terapi. Hun har bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten, med behandling av bl.a. depresjon, angst, lav selvfølelse, stress, sorg, relasjonelle vansker, person­lighets­forstyrrelser og traumer.

Sølvi Bødtker

Sølvi Bødtker er psykolog­spesialist med fordypning i klinisk voksen­psykologi. Hun har i tillegg 3-årig videre­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Sølvi har 18 års erfaring som psykolog i spesialist­helse­tjenesten, hvor hun har jobbet med behandling av blant annet angst, depresjon, relasjons­problematikk, traumer, person­lighets­forstyrrelser og spise­problematikk. Sølvi er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB).

Gunhild N. Haugland

Gunhild N. Haugland er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra poliklinikk og døgnavdeling i spesialist­helse­tjenesten for voksne, og for barn og ungdom. Hun fullfører nå spesialiteten i voksen­psykologi, og er i gang med utdanning i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Gunhild jobber deltid kveldstid ved klinikken fra 1. november 2021.

Bestill time hos psykolog i Oslo, Drammen, Bergen eller online/på nett

Legg inn kontaktinformasjon og hva det gjelder så tar vi raskt kontakt med deg på telefon eller e-post.
Ikke legg igjen personsensitiv informasjon og husk å skrive ditt telefonnummer.

Norsk psykologklinikk har avdelinger i Drammen, Oslo og Bergen

Kristian IVs gate 13 i Oslo

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen

Nøstetorget 5 i Bergen