Om Norsk psykologklinikk

 

Høy kvalitet på behandlingen

Norsk Psykologklinikk er i kontinuerlig utvikling for å kunne tilby høy kvalitet på behandlingen. Det betyr at fagfolkene som arbeider i klinikken, i tillegg til å være fokuserte i timene de arbeider sammen med klienten, bruker mye tid mellom hvert møte for å optimalisere måten man kan arbeide sammen i behandlingstimene. Tilnærmingen som benyttes i det terapeutiske arbeidet heter ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy eller Intensiv Dynamisk Korttidsterapi som er den norske oversettelsen) og systemet for å sikre høy kvalitet på behandlingen heter FIT (Feedback Informed Treatment) sammen med systematisk videoveiledning.

Historikk

Norsk Psykologklinikk er etablert av psykologer med lang og bred klinisk erfaring, inkludert å utvikle metoder for også å kunne hjelpe mennesker som tidligere ikke har respondert på ordinær behandling. Med et ønske om å gjøre denne kunnskapen og behandlingsformen tilgjengelig for flest mulig arbeider psykologene både med spesialistutdanning av psykologer, videreutdanning av leger og annet helsepersonell, forskning, undervisning og behandling. Alle psykologene i Norsk psykologklinikk fordyper seg i psykoterapi og motiveres av å optimalisere behandling for psykiske plager.

Hvordan sikrer vi høy kvalitet

I Norsk Psykologklinikk har alle behandlere en fokusert tilnærming der de i første time sammen med klienten, skaper felles forståelse om hva som skaper de aktuelle vanskene og hvordan en sammen kan arbeide med dem. Videre sjekkes det mellom hver time om behandlingen gir de resultatene man ønsker. Dette gjøres gjennom nettbaserte spørreskjema. Behandlingstimer tas opp på video (slettes etter avtale med hver klient) og gir mulighet for å studere og utvikle gode måten man møter klientene på i hver sesjon.

Hos Norsk Psykologklinikk bruker vi tid på hver klient og har gode systemer for å optimalisere behandlingen. Slik ønsker vi å tilby en forskningsbasert behandling av høy kvalitet til alle som ønsker å bedre sin psykiske helse.

Ventetid, timelengde, rammer etc.

Norsk Psykologklinikk er en klinikk uten driftstilskudd eller refusjonsordning. Det vil si at du ikke trenger henvisning fra lege og du må betale behandlingen i sin helhet. Klinikken ønsker å tilby rask behandling og har som målsetning å tilby time innen en uke fra klienten tar kontakt.

Norsk Psykologklinikk tilbyr timer på 45 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 135 minutters varighet. Det anbefales å velge 90 minutter for den første samtalen. De fleste av våre klienter velger 60 eller 90 minutters timer etter dette. Her står man fritt til å velge det som passer en best. For mange er en time per uke tilstrekkelig mens det for andre er mer effektivt å intensivere behandling gjennom flere timer per uke i en periode.

I Norsk Psykologklinikk er vi fleksible og tilpasser hyppighet og varighet til den enkeltes behov.

Sammen med tidspunkt for oppstart mottar du en link for elektronisk registrering og kartlegging av dine vansker. Du benytter samme link for å gi tilbakemelding til din psykolog underveis i forløpet. Resultatene fra disse spørsmålene er tilgjengelige for klient og behandler, slik at begge kan følge utviklingen i behandlingen og sammen ta grep for å sikre at felles målsetning oppnås.