Tine Høye
Tine Høye er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred erfaring med behandling av psykiske plager hos barn, ungdom og voksne siden 2006. Med sin erfaring og kompetanse gir Tine skreddersydd hjelp til vansker som blant annet angst, depresjon, traumebelastninger, følelsesmessige og relasjonelle vansker. Tine er god på å raskt skape en trygghet i terapirommet, og med denne basen av trygghet kombinert med en vennlig tydelighet er Tine heller ikke redd for kompliserte og sammensatte problemstillinger hvor tidligere behandling ikke har ført frem. Tine fordyper seg nå i dynamisk terapi innenfor ISTDP, der målet er å hjelpe deg ved å gjøre deg kjent med følelsene bak vanskene dine. Dette for å bli bedre kjent med den man egentlig er under de måtene man beskytter seg fra å unngå følelser og kontakt på, for å skape god og målrettet endring for den enkelte. Tine har stor tro på at vi alle har den indre kraften og kapasiteten som skal til for å kunne komme seg ut av psykiske plager, også om man har strevd i mange år.

Bestill time