Liv Gunvor Hove Midtbust
Liv Gunvor er psykolog­spesia­list med for­dypning i klinisk voksen­psy­ko­logi. Hun har en inter­esse for psyko­dyna­misk teori og har bl.a. en videre­utdanning i mentali­serings­basert terapi. Liv Gunvor har jobbet både i lav­terskel­til­bud i kommunen og i spesialist­helse­tje­nes­ten. Mest har hun jobbet med prob­lem­stil­lin­ger som angst, depresjon, person­lighets­prob­le­ma­tikk, rela­sjons­vans­ker, og traumer. Liv Gunvor er utdannet ved Universitetet i Bergen.

Bestill time