Svein Rune Nes
Svein Rune er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har videre­ut­dan­ning fra Modum Bad med fordypning i ulike psyko­terapeutiske mo­del­ler og spe­sia­li­serer seg i in­ten­siv dyna­misk kort­tidsterapi. Svein Rune har flere års erfaring fra spesialist­helse­tje­nes­ten, både fra poliklinisk behandling av voksne (DPS) og tverrfaglig spe­sia­li­sert rus­be­hand­ling (TSB). Svein Rune har erfaring med et bredt spekter av psy­kiske li­del­ser som angst, depresjon, rela­sjo­nelle vans­ker og trau­mer, i tillegg til rus­pro­ble­ma­tikk og al­vorlige psykiske lidelser.

Bestill time