Madeleine
Madeleine Lagerström er psy­kolog­­spesialist, med spiss­­kom­petanse i psyko­terapi, og hva som skal til for å skape en sam­tale som gir endring. Hun har mange års erfaring med voksne som i perioder strever med fastlåste tanke- og atferds­mønstre, relasjonelle vansker, depresjon, angst, lav selv­­følelse, stress, sorg, samlivs­­problemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livs­­belast­ninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialist­­helse­­tjenesten for voksne. Hun jobber ut i fra en følelses­fokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. På lik linje med andre ISTDP-tera­peuter jobber hun for å være lyttende, men også aktiv som terapeut, der hun kontinuerlig deler sine observasjoner og for­ståelse av den andre og hvordan man kan bryte ut av gamle fastlåste mønstre. Terapi­formen er egnet både for personer uten tidligere erfaringer med psyko­terapi, og for personer som har prøvd terapi tidligere men fortsatt opplever ved­varende vansker.

Bestill time