Hva kan vi hjelpe deg med?

Logo

Hvordan hjelper vi deg med depresjon?

  Depresjonsbehandling Depresjonsbehandling med ISTDP tar utgangspunkt i en samarbeidende kartlegging av hvilke indre mekanismer som driver dine depressive symptomer akkurat nå. Kontinuerlig observasjon av og fokusert arbeid med disse mekanismene går parallelt...

les mer

Hvordan hjelper vi deg med angst?

Hvordan bistår vi deg med angst? Vi tar utgangspunkt i dine fysiske angstplager slik du opplever dem akkurat nå. Det aller første vi vurderer er om angstsymtomene er såvidt sterke at før vi forsøker å kartlegge, forstå eller undersøke hva som driver dem må vi hjelpe...

les mer

Traumebehandling med ISTDP

Traumelidelser er et vidt begrep og kan være avgrenset til en dramatisk og skremmende enkelthendelse i voksen alder (f.eks. ran, trussel om drap, ulykke eller alvorlig skade). En posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er kjennetegnet ved at hendelsen blir gjenopplevd...

les mer

Andre psykologiske plager

Mange andre psykologiske vansker gir seg som oftest utslag i måten man forholder seg til seg selv (selvfølelsesproblematikk), vansker i relasjon med andre mennesker eller ulike kroppslige symptomer. Noen ganger er plagene tydelige andre ganger mer diffuse. Er du...

les mer

Medisinsk uforklarte plager og symptomer(MUPS)

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for tilstander som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn; man har ikke klart å påvise noen underliggende medisinsk årsak. Mange opplever at på tross av helt konkrete plagsomme...

les mer

Hvordan erfare om ISTDP er hjelpsomt?

I ISTDP vil terapeuten være aktiv sammen med deg fra starten av behandlingen. Dere vil fra første øyeblikk forsøke å sammen finne ut hva som er vanskene dine og hva som driver dem. Du vil bli invitert til et samarbeid om å forstå...

les mer

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Norsk psykologklinikk har avdelinger i Drammen, Oslo og Bergen

Kristian IVs gate 13 i Oslo

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen

Nøstetorget 5 i Bergen