Overveldet? Indre uro? Fastlåst?

Vi er en privat psykologklinikk med kort ventetid som møter deg med forståelse, bred erfaring og høy faglig kompetanse.
Hos oss kan du selv ta direkte kontakt for time, uten henvisning, og du betaler selv for terapien.
Norsk psykologklinikk har avdelinger i Oslo, Bergen og Drammen i tillegg til at vi kan bistå deg på nett/online.

Velkommen til oss!

Hva møter deg når du tar kontakt med Norsk Psykologklinikk?

Hva strever du med?

Vi starter med en dobbelttime hvor vi jobber sammen får å få en oversikt og felles forståelse av dine vansker og mål samt jobber fokusert med de mentale prosessene som driver plagene dine. Denne samtalen gir deg et godt grunnlag for å avgjøre om vi kan bistå deg på den måten du ønsker.

Samtaleterapi

Terapien fortsetter i forlengelsen av den første dobbelttimen og hvor vi arbeider fokusert og intensivt med å endre de mentale prosessene som driver lidelse. Mellom hver time bruker vi tilbakemeldingsverktøy for å spore prosessen og tilpasse behandlingen til ditt behov og kapasitet.

1-3 dagers samtaleterapi i blokker

Blokkterapi er et intensivert format som er tilpasset deg som kommer langveis fra og vil ha intensiv behandling i 1-3 dager.

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Hvem er vi?

Alle våre erfarne behandlere tilbyr psykologhjelp for alle problemstillinger og spesialiserer seg i psykoterapi. Vi gjør vårt beste for å møte deg på en varm, vennlig og nysgjerrig måte, og vil tilpasse behandlingen etter din problemstilling og dine behov. Med et her og nå-fokus er målet å sammen finne ut av hva som skaper og opprettholder plagene du opplever, og deretter finne ut hvordan vi kan samskape langvarig ønsket endring. For å følge og tilpasse prosessen bruker alle våre psykologer etablerte tilbakemeldingsverktøy og mottar jevnlig ekspertveiledning for kvalitetssikring. 

Z

Persontilpasset behandling

For å tilby deg best mulig kvalitet på behandlingen kartlegger og vurderer vi alle timer utfra dine ønsker og behov. Sammen med din behandler skapes en felles forståelse for utfordringene dine og hvordan best jobbe med dem for ønsket resultat.

Z

Fokusert og intensiv behandling

For å bidra til å skape sunne og varige endringsprosser etter oppstartstimen jobber vi fokusert og intensivt. For å kunne gi deg rask og effektiv hjelp bruker alle som jobber i klinikken mye tid på å utvikle våre ferdigheter som behandlere.

Z

Forskningsinformert behandling

Norsk psykologklinikk samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner for å optimalisere og kvalitetssikre behandlingen vi gir.

Norsk psykologklinikk har avdelinger i Drammen, Oslo og Bergen

Kristian IVs gate 13 i Oslo

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen

Nøstetorget 5 i Bergen