Aleksandra Mydske

Sigbjørn er en psykologspesialist utdannet ved NTNU, og har tidligere jobbet i psykisk helsevern ved Ahus og St. Olavs hospital. Han fokuserer på å skape en trygg og tillitsfull atmosfære for klientene sine og jobber i samarbeid med dem for å identifisere utfordringer og løsninger. Han har erfaring med å hjelpe pasienter med angst, depresjon, relasjonsproblemer, stress, traumer og selv­følelses­vansker. Sigbjørn tilpasser behandlingen for å møte pasientens individuelle behov og ser frem til å hjelpe deg på veien mot bedre psykisk helse. Ta kontakt i dag for en konsultasjon.

Bestill time