Klinikken i Oslo

Avdelingen i Oslo har kontorer i Kristian IV´s gate 13, 3. etg. Vis-à-vis Det Norske Teateret.

Logo

Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo

Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström er psy­kolog­spesialist, med spiss­kom­petanse i psykoterapi, og hva som skal til for å skape en sam­tale som gir endring. Hun har mange års erfaring med voksne som i perioder strever med depresjon, angst, lav selv­følelse, stress, sorg, samlivs­problemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livs­belastninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialist­helse­tjenesten for voksne. I tillegg har hun og jobbet med familie­terapi og parterapi. Hun jobber ut i fra en følelsesfokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. På lik linje med andre ISTDP-tera­peuter jobber hun for å være lyttende, men også aktiv som terapeut, der hun kontinuerlig deler sine observasjoner og for­ståelse av den andre og nyttig vei videre. Madeleine åpner for å ta inn nye fra februar 2023.

Bestill time hos Madeleine

Sigbjørn Henning

Sigbjørn Henning er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet i spesialist­helse­tjenesten for St. Olavs Hospital og for Akershus Universitets­sykehus, med poliklinisk- og akutt­psykiatrisk erfaring. I tillegg har han arbeidet med private sakkyndige oppdrag. Sigbjørns spesialiserings­område er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Bestill time hos Sigbjørn

Miriam W. Nilsson

Miriam er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten med både langvarige og sammensatte vansker som krever behandling over tid, og med å møte mennesker i akutte kriser. Miriam har spesiell interesse for og har arbeidet mye med depresjoner, sosial angst, selvkritikk, bekymringsangst og kroppslige plager (f.eks anspenthet, uro, smerter). Hun har kunnskap om flere terapimetoder, og er opptatt av å tilpasse behandlingen til det du har mest behov for. Hennes spisskompetanse er metoden kalt ISTDP, som er en nyttig og effektiv tilnærming dersom plagene er mer kompliserte og fastlåste. Som terapeut er hun opptatt av å møte deg med respekt og varme, og å skape et trygt rom der dere sammen kan forstå og arbeide med det som driver plagene dine.

Bestill time hos Miriam

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog­spesialist som siden 2013 har jobbet med voksne som har emosjonelle og relasjonelle vansker, angst og stress, depresjon, grubling, bekym­ringer, utbrenthet , slitenhet, lav selvfølelse og psykosomatiske plager. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor som Modum Bad og Lovisen­berg sykehus. Reza har spiss­kompetanse på ISTDP hvor målet er å hjelpe deg med fastlåste tanke-, følelses- og handlings­mønster. Denne metoden kan være hjelpsom både for deg som søker psykolog for første gang, og for deg med tidligere behand­lingsforløp uten å oppnå dine ønskede mål. Reza tilbyr terapi både på norsk og engelsk.

Bestill time hos Reza

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er psykolog. Hun har bred erfaring fra arbeid med unge voksne og voksne som strever med rela­sjonelle vansker, angst, depresjon, lav selv­følelse, traumer, kriser, psyko­soma­tiske problem­stillinger, samt av­hengig­hets­prob­lema­tikk. Pauline har tidligere jobbet mange år i spesia­list­helse­tjenesten på DPS og innenfor TSB. Hun har fordypet seg i psyko­terapi og terapi­metoden ISTDP.

Bestill time hos Pauline

Anne Eng Kielland

Anne er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo, med for­dypning i dynamisk terapi fra Insititutt for psykoterapi og Psykoanalytisk institutt. Hun har i tillegg videreutdanning i terapi­metoden EMDR. Anne har bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, samt erfaring fra kommunalt familie­team/barnevern. Hun har særlig kompetanse innen behandling av angst, uro, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle problemer og traumer.

Bestill time hos Anne

Ernst O. Botnen

Ernst Olav Botnen er utdannet psykolog ved NTNU. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne (DPS, TSB, student­sam­skipnad), barn og ungdom (BUP). Hoved­interessen til Ernst er å forstå hva god psykisk helse er og hvordan samskape ønsket endring på en effektiv måte. Ved siden av blant annet angst- og de­pre­sjons­plager har Ernst en­ga­sje­ment og erfaring med spesielt to andre grupper: Å hjelpe klienter som har vært i flere tidligere be­han­dlinger uten ønsket resultat, samt å hjelpe klienter med kropps­lige plager der man fore­løpig ikke har funnet en underliggende medisinsk årsak. Ernst har fullført videre­ut­dan­ning i Intensiv Dynamisk Kort­tids­terapi (ISTDP). Ernst tar dess­­verre ikke mot nye klienter nå.

Bestill time hos Ernst

Benne-Christer Bakke

Benne-Christer Bakke er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Bergen. Han er spesialist i psykoterapi med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) som fordypning. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. Han har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Bestill time hos Benne-Christer

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet for Aklinikken, Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Håvards spesialiseringsområde er ISTDP og jobber med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Bestill time hos Håvard

Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2014 jobbet med angst, depresjon, relasjonelle vansker og selv­følelses­problematikk i egen privatpraksis. Han har óg erfaring fra Oslo universitets­sykehus (Avdeling for person­lig­hets­psykiatri og Gaustad sykehus), og har tidligere jobbet for bedrifts­helse­tjenesten Medipluss og SUSS-telefonen. Eielsen har påbegynt sitt siste og femte år i spesialiseringen intensiv dynamisk korttidssterapi (ISTDP) for voksne.

Bestill time hos Erik

Aleksandra Mydske

Aleksandra Mydske er psykologspesialist med fordypning i terapiformen ISTDP. Hun har flere års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, eksempelvis depresjon, angst, relasjonelle utfordringer og avhengighets­problematikk. Aleksandra er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Bestill time hos Aleksandra

Bjarne Husum Øverland

Bjarne Husum Øverland er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten ved Helgelands­syke­huset og Oslo universitets­syke­hus. Bjarne spesialiserer seg i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) for voksne, og jobber daglig med en rekke psykiske lidelser og plager. Bjarne har også erfaring med andre terapi­modeller, som kognitiv terapi og EMDR.

Bestill time hos Bjarne

Linne Melsom

Linne Melsom

Linne Melsom har flere års erfaring med samtaleterapi med voksne som av ulike grunner strever med psykiske plager, som f.eks. nedstemthet, energitap, angst, uro, emo­sjonelle vansker, relasjo­nelle utfordringer, lav selvfølelse og mye selvkritikk. Hun har i flere år jobbet ved Modum Bad, og forsker på følelser i terapi. Linne er opptatt av å være tilstedeværende og lyttende, og samtidig aktiv og ut­ford­ren­de. Hun tror at vansker med følelser ofte er en årsak til at man strever, og tar derfor videre­utdanning i en følelses­fokusert terapimetode kalt ISTDP. Linne er psykolog­spesialist i klinisk voksen psykologi. Hun jobber kun kveldstid.
Linne tar dess­­verre ikke mot nye klienter nå.

Bestill time hos Linne

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Priser i Oslo

Priser for behandling i Oslo på dagtid 0800-1600 gjeldende i 2023. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Priser for behandling i Oslo på kveldstid 1600-2200 gjeldende i 2023. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Norsk psykologklinikk

avdeling Oslo

Vår besøksadresse i Oslo er:

Kristian IV´s gate 13, 3. etg.