Kristin Aune
Kristin Aune er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og har jobbet flere år i offentlig psykisk helsevern, i privat praksis og på døgninstutisjon. 

Hun har erfaring med mange ulike problemstillinger, som for eksempel relasjonelle vansker, lav selvfølelse, indre uro, meningsløshet, utbrenthet, angst, sorg og nedstemthet. 

Kristin går siste året på spesialisering i metoden ISTDP, som er en dybdepsykologisk metode. Hun ser på terapi som et samarbeidsprosjekt, der man forsøker å nøste opp i det som står i veien for å kunne ha det bra med seg selv og andre. 

Kristin er opptatt av å hjelpe mennesker med belastende og traumatiske erfaringer, og har jobbet mye med denne type vansker i spesialist­helsetjenesten. Hun har kompetanse innen bearbeidingsmetodene EMDR og prolonged exposure.

Bestill time