Klinikken i Drammen

Norsk Psykologklinikk avdeling Drammen har kontorer i Nedre Storgate 11, 5. etg. Inngang B fra Schwenkegata.

Logo

Våre psykologer og psykologspesialister i Drammen

Benjamin Hotvedt Grønhaug

Benjamin Grønhaug er psykolog med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet med døgnbehandling, poliklinisk behandling og behandling for arbeidsrelatert stress utbrenthet (Helse og arbeid). Han er utdannet ved Aarhus Universitet (AU). Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Benjamin jobber fulltid ved vår klinikk i Drammen

Linn Østbye Bergmann

Linn er utdannet ved uni­ver­si­tetet i København. Hun er psy­kolog­spesialist med bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten. Linn har jobbet med ulike typer problematikk, både lette og mer komplekse saker. Linn har spesialisering i psykoterapi, med ISTDP som metode. I tillegg har hun erfaring med kognitiv adferds­terapi. Linn har også jobbet flere år i en bedrift­helse­tjenes­te, med både kliniske og organisasjons­psykologiske oppgaver. Linn tar for tiden kun i mot klienter på dagtid.

Anett Tveit

Anett Tveit er psykolog og utdannet ved NTNU. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Sør-Trøndelag og hennes spesialiseringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Anett er for tiden i permisjon.

Susanna Bjerke

Susanna Bjerke er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun er spesialist i psykoterapi med spiss­kompetanse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun jobber ut i fra en følelsesfokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. Susanna har erfaring fra poliklinikk i spesialisthelsetjenesten og innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten. Susanna har i tillegg fullført en videreutdanning i kognitiv terapi.
Susanna tar dessverre ikke imot nye klienter for tiden.

Filip Myhre

Filip Myhre er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdan­ning og veileder­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Filip har bred klinisk erfaring og har spesialisert seg på psykoterapi med voksne og har erfaring med å behandle angst, depresjon, relasjonelle vansker og de fleste typer psykiske utfordringer. I tillegg til privat­praksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og utdanning og veiledning av helsepersonell i psyko­somatiske problemstillinger.
Filip tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Roger Sandvik Hansen

Roger Sandvik Hansen er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdanning og veileder­utdanning i affekt­bevisst­hets­terapi (ABT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Roger har lang og bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten med de fleste typer problemer mennesker søker psykolog for. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og underviser i psykoterapi ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Roger tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Filip Tufte Johansen

Filip Tufte Johansen er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har bred erfaring fra Modum Bad med behandling av depresjon, angst, vansker i relasjoner, kriser, psykosomatiske plager, traumer, bekymringer, indre uro, stress, slitenhet og lav selvfølelse. Hans spesiali­serings­område er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) – en følelsesfokusert terapimodell, der vansker med følelser forstås som årsaken til at man strever. Filip jobber primært dagtid ved klinikken.
Andrea

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic er psykolog og spesialist i psykoterapi. Hun har allsidig erfaring fra forebyggende tjenester og spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med lettere til mer alvorlige psykiske plager og kan hjelpe med ulike typer vansker. Andrea har fordypning i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP). Hun jobber kveldstid ved klinikken.

Bernt Langvasbråten

Bernt Langvasbråten er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi.  Han har i tillegg videreutdanning og veilederutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Bernt har 13 års erfaring som psykolog i både offentlig psykisk helsevern og privat praksis og var i sin tid intitiativtaker til 8-ukers program for ISTDP døgnbehandling ved Drammen DPS, Thorsberg døgnseksjon. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP.
Bernt har nå kapasitet til å bistå med tidsavgrensede terapiforløp..

Andrea

Fredrik Stølan Hagen

Fredrik Stølan Hagen er utdannet psykolog ved NTNU og jobber i spesialist­helsetjenesten. Han har bred erfaring med behandling av voksne med angst, depresjon, vansker i relasjoner, kriser, psyko­somatiske plager, traumer, bekymringer, indre uro, stress, slitenhet og lav selv­følelse. Hans spesiali­seringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og han arbeider ut fra en følelsesfokusert og opplevelsesbasert til­nærming. Fredrik tilbyr terapi både på norsk og engelsk, og jobber kveldstid ved klinikken.
Tuva Sannerud

Tuva Sannerud

Tuva Sannerud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksen­psykologi. Hun har tidligere arbeidet 16 år i offentlig psykisk helsevern, og har solid erfaring med behandling av både depresjoner, angstlidelser, person­lig­hets­problematikk, psykoser og traume­relatert problematikk. Tuva jobber i hovedsak dynamisk og følelses­orientert, men integrerer forståelse og teknikker fra ulike terapi­retninger i sitt arbeide for å tilpasse behandlingen til hver enkelt klient.

Tuva tar primært imot klienter på dagtid.

Solveig

Solveig Kongsengen

Solveig Kongsengen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og har videreutdanning i intensiv korttids-dynamisk terapi (ISTDP). Solveig har flere års erfaring innenfor spesialist­helsestjenesten, både med voksne og barn med sammensatte vansker.

Hun har erfaring med behandling av blant annet relasjonelle vansker, angst, depresjon, traumer, spiseproblematikk, selvfølelse, samlivsbrudd og sorg.

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Priser i Drammen

Priser for behandling i Drammen på dagtid 0800-1600 gjeldende i 2023. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Priser for behandling i Drammen på kveldstid 1600-2200 gjeldende i 2023. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Norsk psykologklinikk

avdeling Drammen

Vår besøksadresse i Drammen:

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen