Gunhild Nystad Haugland
Gunhild Nystad Haugland er psykologspesialist innen voksenpsykologi, og har videreutdanning innen intensiv dynamisk korttidsterapi. Hun har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling av ulike typer psykologiske problemstillinger, deriblant angst, depresjon, traumer, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse.

Bestill time