I ISTDP vil terapeuten være aktiv sammen med deg fra starten av behandlingen. Dere vil fra første øyeblikk forsøke å sammen finne ut hva som er vanskene dine og hva som driver dem. Du vil bli invitert til et samarbeid om å forstå det som skjer på innsiden av deg ute i livet ditt nå, i livet ditt tidligere og sammen med terapeuten når dere arbeider i timene. Om kroppen din blir for stresset, eller engstelig vil dere sammen finne måter å regulere dette ned på. Om utfordringene dine heller er knyttet til at du kjenner for lite, eller opplever deg avstengt eller nedstemt vil dere sammen jobbe med å identifisere og endre på det som hindrer deg i å få kjent følelsene dine på en måte som oppleves bra i ditt liv.

ISTDP er en terapiform der både klient og terapeut er aktive og på kontinuerlig søken etter det som til en hver tid er aller viktigst å få endret på for å nå målsetningen dere setter sammen.

Vi anbefaler dobbelttime (90 minutter) som oppstartstime.