Mange andre psykologiske vansker gir seg som oftest utslag i måten man forholder seg til seg selv (selvfølelsesproblematikk), vansker i relasjon med andre mennesker eller ulike kroppslige symptomer. Noen ganger er plagene tydelige andre ganger mer diffuse. Er du usikker på om dine plager er forårsaket av et underliggende psykologisk problem, ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime.