Hvordan bistår vi deg med angst?

Vi tar utgangspunkt i dine fysiske angstplager slik du opplever dem akkurat nå. Det aller første vi vurderer er om angstsymtomene er såvidt sterke at før vi forsøker å kartlegge, forstå eller undersøke hva som driver dem må vi hjelpe deg å regulere angst. Hvor urovekkende vil det ikke være om vi forsøker å forstå hva som utløser angst om den indre opplevelsen er så sterk og hodet så overveldet at det nesten er umulig å observere, tenke og forstå?

Typiske symptomer som gjør at vi starter med å hjelpe deg til å regulere angst er om du opplever disse tanke- eller sansemessige symptomene:

  • Konsentrasjonsvansker
  • Piping/ringing i ørene
  • Synsforstyrelser som uklart syn eller tunellsyn
  • Opplever verden som skremmende eller andre mennesker som farlige.

Eller disse kroppslige symptomene med varierende intensitet:

  • Kvalme
  • Kroppslig slapphet
  • Økte smerter

Når vi har hjulpet deg til å få regulert angsten såpass at du opplever å kunne tenke klart, observere egen angst og kjenne deg motivert for å forstå den vil vi jobbe med kartlegging og forståelse.

Kombinert med vår utvidelse av forståelse og felles kunnskap om hva som driver angst på innsiden i ulike situasjoner vil vi hjelpe deg til å komme til bunns i disse driverne så du slipper å oppleve angst.

Oftest vil du på dette tidspunktet oppleve angstsymptomer som følgende:

  • Spenninger i muskler i brystet, nakke/skuldre samt indre uro, men som ikke medfører angstsymptomer som setter seg sterkt på innsiden av kroppen eller i hodet som beskrevet over.

Vi vil kontunerlig bistå deg med å balansere behovet for forståelse/kunnskap/regulering og eksponering for det som driver angst.

 

Les mer om angstlidelser her

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-angst-og-angstlidelser