Å møte utrivelige mennesker kan være ubehagelig. Det kan imidlertid være vanskeligere å forstå hvorfor vi kan bli stresset når vi møter personer vi liker. Noen vil oppleve at dette føles godt, mens andre blir stresset av dette. Da kan veien være kort til å tenke at det er en selv det er noe galt med. Slike negative selvvurderinger er kjent både i hverdagen og i terapirommet. I en ISTDP-behandling ønsker man å finne årsakene til både det kroppslige ubehaget og den negative selvvurderingen. Når vi går dypere inn i dette i terapi finner vi ofte både tidligere erfaringer og underliggende følelser som ikke har blitt sortert og opplevd i tilstrekkelig grad.

De positive følelsene drar med seg vonde følelser

Samspillet mellom følelser og plager foregår ofte på et ubevisst plan, og det kan være forvirrende om følelsene ikke samsvarer med nåværende situasjon. Enkelt sagt kan hyggelige mennesker vekke gode følelser som videre også kan dra med seg vonde følelser. Kanskje er det frustrerende for deg at andre ikke har møtt deg på denne måten tidligere? Kanskje føler du ikke at du fortjener det? Kanskje har du sorg knyttet til savnet etter slik kontakt, og denne sorgen dukker opp når du omgås de som nå behandler deg godt? Slik en som er redd for hunder vil bli stresset og unngå hunder, kan vi også bli stresset av og ville unngå våre egne følelser.

Unngåelse av ulike følelser kan gi plager. For eksempel gjennom at man blir anspent og urolig, eller at man tenker på negative måter. Kanskje blir du så sliten av uroen og anspentheten i selskaper at du mister overskudd? Kanskje må du på toalettet før selskaper du også gleder deg til? Eller at du får “jernteppe” og faller ut midt i en samtale? Veldig mange opplever dette så vanskelig og forvirrende at de i økende grad unngår sosial kontakt. Uten at man selv skjønner hva som skjer dominerer stress og andre plager fremfor at man får kjent gode følelser med andre mennesker. 

Hvordan kan behandling hjelpe?

I behandling utforsker vi sammenhengen mellom plagene man har, følelser, indre stress og tankeprosesser. Sammen med terapeuten vil man finne ut av hvordan plagene opprettholdes og hva det kan bunne i. Enda bedre er det når vi i tillegg får kjent på følelsene som unngås. Da vil man oppleve at vi både forstår disse følelsene og slutter å bli stresset av dem. Videre ser vi at personer som har vært gjennom behandling slutter å være engstelig i møte med empatiske personer. De gamle følelsene slutter å blande seg inn i de nye. Og man vil tenke annerledes om seg selv; at man er verd andres varme og omtanke.