Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for tilstander som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn; man har ikke klart å påvise noen underliggende medisinsk årsak.

Mange opplever at på tross av helt konkrete plagsomme symptomer i kroppen er det ikke funnet noen medisinsk årsak på tross av god utredning hos fastlege og andre legespesialister. Hos Norsk psykologklinikk tilbyr vi en undersøkelse for å se om og hvordan stress kan være en komponent i dine plager. Vi tilbyr behandling av indre underliggende mekanismer som ofte driver kroppslig stress.

Stress som setter seg i kroppen, kan gi symptomer som anspenthet, stivhet/smerter i muskler, vondt i brystet, pustevansker, hjertebank, mage- og tarmproblemer, slitenhet, utmattelse, tåkesyn, tunnelsyn, piping i ørene, svimmelhet, konsentrasjonsvansker, nummenhet og kraftløshet i armer og bein.

NB! Det er viktig at du er godt utredet av lege før du søker psykologisk behandling for overnevnte plager. Vi samarbeider gjerne med din lege om din behandling.