Hvordan hjelper vi deg med depresjon?

  Depresjonsbehandling Depresjonsbehandling med ISTDP tar utgangspunkt i en samarbeidende kartlegging av hvilke indre mekanismer som driver dine depressive symptomer akkurat nå. Kontinuerlig observasjon av og fokusert arbeid med disse mekanismene går parallelt...

Hvordan hjelper vi deg med angst?

Hvordan bistår vi deg med angst? Vi tar utgangspunkt i dine fysiske angstplager slik du opplever dem akkurat nå. Det aller første vi vurderer er om angstsymtomene er såvidt sterke at før vi forsøker å kartlegge, forstå eller undersøke hva som driver dem må vi hjelpe...

Traumebehandling med ISTDP

Traumelidelser er et vidt begrep og kan være avgrenset til en dramatisk og skremmende enkelthendelse i voksen alder (f.eks. ran, trussel om drap, ulykke eller alvorlig skade). En posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er kjennetegnet ved at hendelsen blir gjenopplevd...