Andre psykologiske plager

Mange andre psykologiske vansker gir seg som oftest utslag i måten man forholder seg til seg selv (selvfølelsesproblematikk), vansker i relasjon med andre mennesker eller ulike kroppslige symptomer. Noen ganger er plagene tydelige andre ganger mer diffuse. Er du...

Medisinsk uforklarte plager og symptomer(MUPS)

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for tilstander som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn; man har ikke klart å påvise noen underliggende medisinsk årsak. Mange opplever at til tross for helt konkrete plagsomme...

Hvordan erfare om ISTDP er hjelpsomt?

I ISTDP vil terapeuten være aktiv sammen med deg fra starten av behandlingen. Dere vil fra første øyeblikk forsøke å sammen finne ut hva som er vanskene dine og hva som driver dem. Du vil bli invitert til et samarbeid om å forstå det som skjer på innsiden av deg ute i...