Aleksandra Mydske

Aleksandra Mydske

Aleksandra er psy­ko­log­spe­sia­list med fordypning i tera­pi­for­men ISTDP. Hun har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, ek­sem­pelvis depresjon, angst,...
Sigbjørn Henning

Sigbjørn Henning

Sigbjørn er en psykologspesialist utdannet ved NTNU, og har tidligere jobbet i psykisk helsevern ved Ahus og St. Olavs hospital. Han fokuserer på å skape en trygg og tillitsfull atmosfære for klientene sine og jobber i samarbeid med dem for å identifisere utfordringer...
Miriam W. Nilsson

Miriam W. Nilsson

Miriam er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten med både langvarige og sammensatte vansker som krever behandling over tid, og med å møte mennesker i akutte kriser. Miriam har spesiell interesse for...
Reza Zarabi

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog­spesialist som siden 2013 har jobbet med voksne som har emosjonelle og relasjonelle vansker, angst og stress, depresjon, grubling, bekym­ringer, utbrenthet&nbsp, slitenhet, lav selvfølelse og psykosomatiske plager. Han har erfaring...
Pauline M. Rise

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er utdannet psykolog, med videreutdanning innenfor psykoterapi og metoden ISTDP. Hun har mange års erfaring fra arbeid med voksne som strever med relasjonelle vansker, ulike former for angst, nedstemthet, selvkritikk, traumer,...
Anne Eng Kielland

Anne Eng Kielland

Anne er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo (2012). Hun har bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, samt erfaring fra kommunalt familieteam/barnevern. Anne er opptatt av det som underligger og opprettholder...