Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2014 jobbet med angst, depresjon, relasjonelle vansker og selv­følelses­problematikk i egen privatpraksis. Han har óg erfaring fra Oslo universitets­sykehus (Avdeling for...
Kay Oxholm

Kay Oxholm

Kay Oxholm er utdannet fra NTNU og er spesialist i voksenpsykologi. Han har bred erfaring og har tidligere jobbet med blant annet alvorlige akutte problemer, traumatiserte flyktninger i utlandet, ungdom med skolevegring og studenter. De siste ti årene har han fordypet...
Hallvard Pladsen

Hallvard Pladsen

Hallvard Pladsen er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo og spesialiserer seg for tiden i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Han har gjennom flere års arbeid i spesialisthelsetjenesten erfaring med behandling av et bredt spekter av ulike psykiske lidelser...
Håvard Hallan

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU og har tidligere jobbet for Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Han har spesialisert seg innenfor ISTDP og har erfaring med å hjelpe pasienter med depresjon, utbrenthet, angst, sorg, vansker i forhold...
Tine Høye

Tine Høye

Tine Høye er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred erfaring med behandling av psykiske plager hos barn, ungdom og voksne siden 2006. Med sin erfaring og kompetanse gir Tine skreddersydd hjelp til vansker som blant annet angst, depresjon,...
Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström er psy­kolog­­spesialist, med spiss­­kom­petanse i psyko­terapi, og hva som skal til for å skape en sam­tale som gir endring. Hun har mange års erfaring med voksne som i perioder strever med fastlåste tanke- og atferds­mønstre,...