Gunhild Nystad Haugland

Gunhild Nystad Haugland

Gunhild Nystad Haugland er psykologspesialist innen voksenpsykologi, og har videreutdanning innen intensiv dynamisk korttidsterapi. Hun har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling av ulike typer psykologiske problemstillinger, deriblant angst,...
Arild Eikenæs Vengen

Arild Eikenæs Vengen

Arild er psykologspesialist i klinisk vaksenpsykologi (2014), utdanna psykolog ved universitetet i Bergen i 2008. Han er interessert i å lære nye måtar å hjelpe på, og har fullført treåring vidareutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i 2021. Arild...
Susanne Steinkopf

Susanne Steinkopf

Susanne Steinkopf er psykologspesialist med fordypning i psykoterapi. Hun har flere års erfaring fra poliklinikk for voksne (DPS) og barn/ungdom (BUP) i spesialist­helse­tje­nesten, hvor hun har jobbet med et bredt spek­ter av psykiske lidelser og problemstillinger....
Liv Gunvor Hove Midtbust

Liv Gunvor Hove Midtbust

Liv Gunvor er psykolog­spesia­list med for­dypning i klinisk voksen­psy­ko­logi. Hun har en inter­esse for psyko­dyna­misk teori og har bl.a. en videre­utdanning i mentali­serings­basert terapi. Liv Gunvor har jobbet...