Tuva Sannerud

Tuva Sannerud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksen­psykologi. Hun har tidligere arbeidet 16 år i offentlig psykisk helsevern, og har solid erfaring med behandling av både depresjoner, angstlidelser, person­lig­hets­problematikk, psykoser og traume­relatert problematikk. Tuva jobber i hovedsak dynamisk og følelses­orientert, men integrerer forståelse og teknikker fra ulike terapi­retninger i sitt arbeide for å tilpasse behandlingen til hver enkelt klient.
Tuva tar primært imot klienter på dagtid.