Hvordan finne rett behandling for psykiske lidelser?

 
Når vi mennesker opplever kriser inni oss, eller kollaps rundt oss, vil vi naturlig søke bistand fra andre mennesker. I denne sårbare perioden er vi naturligvis opptatt av å bli møtt med varme, forståelse og klokskap, i tillegg til kompetanse og hjelp til å løse utfordringene, så vi kan komme oss videre i livene våre. Psykolog og psykologspesialist er beskyttede titler i Norge for å sikre at du som klient møter et kompetent menneske som har kunnskap og ferdigheter til å hjelpe deg.

Hvordan kan du gå frem for å finne en psykolog som har kompetanse på det du sliter med for å oppnå best mulige resultater på kortest mulig tid?

Psykologtilbudet i offentlig psykisk helsevern

De fleste kliniske psykologer arbeider i offentlig psykisk helsevern og da på et Distriktspsykiatrisk senter (DPS). I tillegg er det noen som har avtalehjemler med helseforetaket og kan bistå deg over noe lengre tid enn det som er vanlig ved et DPS. Disse er som oftest tilgjengelige innenfor en rimelig avstand til der du bor. Psykologene der samarbeider ofte med fastlegen, kommunehelsetjenesten, NAV og andre offentlige aktører. Behandling i det offentlige krever henvisning og noe ventetid på påregnes, om du ikke opplever akutte/livstruende vansker.

  • Psykologbehandling på en DPS poliklinikk anbefales særlig for deg som opplever å ha vansker på flere livsområder som krever tett og koordinert samarbeid mellom flere hjelpere og instanser. Behandling i DPS har egenandel frem til du får frikort og er gratis etter dette.
  • Psykologbehandling hos avtalespesialist anbefales særlig for deg som har opplevd psykiske vansker over tid kombinert med sårbarhet for brudd i relasjoner eller store vansker med å knytte seg til og stole på behandlere. Videre at både du og de du har samarbeidet med er enige om at psykologbehandling er anbefalt videre for deg og at du trenger lengre tids behandling. Betydelig ventetid må påregnes. Betaling etter samme ordning som på et DPS.
  • Psykologbehandling i kommunehelsetjenesten kan være et tilbud til deg som bor i en kommune med tilgang til psykolog, da gjerne det gjennom tjenestetilbudet ‘Rask Psykisk Helsehjelp’. Dette tilbudet er tidsavgrenset og passer best for deg med en krisetilstand som ikke krever hjelp over lengre tid.

Psykologtilbudet i det private markedet:

  • Psykologbehandling gjennom sykeforsikring/ansattavtale er et tilbud for mange som er i jobb og hvor arbeidsgiver har avtale med et av de større forsikringsselskapene om psykologbehandling. Denne behandlingen er ofte tidsbegrenset til 10-12 timer pr år og anbefales for personer som ønsker rask oppstart av behandling og som ønsker hjelp med et forholdsvis avgrenset problem.
  • Psykologbehandling hos privatpraktiserende psykolog/psykologspesialist uten avtalehjemmel anbefales for deg som har økonomi til å betale for behandlingen selv og ikke ønsker å stå på venteliste. For deg som har arbeid/forpliktelser som fordrer fleksibilitet til tidspunkter og tidsbruk er dette også et godt tilbud. Under ser du forslag til hvordan du kan finne frem til et privat tilbud som passer deg. Nettsøk etter ‘psykolog’ eller ‘privatpraktiserende psykolog’ i Google vil foreslå noen i nærheten av deg og øverst på denne listen vil være de som har betalt Google for å liste dem høyt opp. Nettsøk er en enkel måte å finne tilgjengelige tilbud på, samtidig er det utfordrende å finne kilder til troverdige anbefalinger og indikasjoner på kvaliteten i behandlingstilbudet gjennom nettsøk.
  1. Å spørre noen du kjenner som har vært til privatpraktiserende psykolog kan gi deg noe mer informasjon om innhold, fokus og opplevelse av behandlingen som psykologen tilbyr.
  2. Informasjon om innholdet og fokus på kvaliteten på tjenesten som tilbys er ønskelig for de fleste som søker psykolog. Arbeider psykologen i et felleskap som inkluderer veiledning, kollegabistand og kvalitetssikring? Tilbyr de hjelp til det du strever med? Har psykologen erfaring og resultater å vise til? Benytter han/hun tilbakemeldingssystemer for å sikre gode behandlingsresultater? Dette er spørsmål som du kan innhente svar på for å få en indikasjon på kvaliteten på tjenestene som tilbys.
  3. Prøveterapi er kanskje den sikreste måten å finne ut om behandlingen som tilbys passer for deg og dine utfordringer. Prøveterapi gir deg en mulighet til å erfare om du og psykologen kan få en felles forståelse av dine vansker og muligheten for å arbeide effektivt sammen. Det gir deg også mulighet til å snakke om intensitet og varighet av behandlingen som kreves for å komme dit du ønsker sammen med psykologen. Etter en prøveterapi (f.eks en samtale på 90 minutter) vil du ha en opplevelse av hvor kompetent, forståelsesfull og hjelpsom du opplever psykologen.