Klinikken i Bergen

Norsk Psykologklinkk avdeling Bergen holder til på Nøstetorget 5, 4. etg. Bygget ligger helt i sjøkanten, ikke langt unna Hurtigruteterminalen.

Logo

Våre psykologer og psykologspesialister i Bergen

Thomas Steinshamn

Thomas Steinshamn er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB), og har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).
Thomas har bred erfaring som behandler og team­leder i spesialist­helse­tjenesten for voksne, der han har jobbet med poli­klinisk behandling og akutt­psykiatri, og med et bredt spekter psykiske lidelser og problemstillinger, deriblant angst, depresjon, traumer, relasjonelle vansker, livskriser og fysiske plager som har sammenheng med psykiske faktorer.

Ida Kvalheim Nerås

Ida Kvalheim Nerås er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen­psykologi. Ida har bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten, hvor hun blant annet har jobbet med behandling av angst, depresjon, traumer og person­lighets­forstyrrelser. I tillegg har hun erfaring med rus- og avhengig­hets­problematikk, selv­bilde­problematikk og motivasjons­vansker hos ungdom, samt alvorlige psykiske lidelser som psykoser. Ida er utdannet ved Universitetet i Oslo og har videreutdanning i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi.

Sølvi Bødtker

Sølvi Bødtker er psykolog­spesialist med fordypning i klinisk voksen­psykologi. Hun har i tillegg 3-årig videre­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Sølvi har 18 års erfaring som psykolog i spesialist­helse­tjenesten, hvor hun har jobbet med behandling av blant annet angst, depresjon, relasjons­problematikk, traumer, person­lighets­forstyrrelser og spise­problematikk. Sølvi er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB).

Ellen Søvik

Ellen Søvik er utdannet ved universitetet i Bergen. Hun er psykolog­spesialist innen klinisk voksen­psykologi og har videre­utdanning innen intensiv dynamisk kort­tids­terapi. Hun har bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten, med behandling av bl.a. depresjon, angst, lav selvfølelse, stress, sorg, relasjonelle vansker, person­lighets­forstyrrelser og traumer.
Svein Rune

Svein Rune Nes

Svein Rune er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har videre­ut­dan­ning fra Modum Bad med fordypning i ulike psyko­terapeutiske mo­del­ler og spe­sia­li­serer seg i in­ten­siv dyna­misk kort­tidsterapi. Svein Rune har flere års erfaring fra spesialist­helse­tje­nes­ten, både fra poliklinisk behandling av voksne (DPS) og tverrfaglig spe­sia­li­sert rus­be­hand­ling (TSB). Svein Rune har erfaring med et bredt spekter av psy­kiske li­del­ser som angst, depresjon, rela­sjo­nelle vans­ker og trau­mer, i tillegg til rus­pro­ble­ma­tikk og al­vorlige psykiske lidelser.

Gunhild Nystad Haugland

Gunhild er psykologspesialist innen voksenpsykologi. Hun har bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten med behandling av ulike typer psykologiske problemstillinger. Deriblant angst, depresjon, traumer, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse.
Gunhild er utdannet ved Universitetet i Bergen og tar videreutdanning innen Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

Arild Eikenæs Vengen

Arild er psykologspesialist i klinisk vaksenpsykologi (2014), utdanna psykolog ved universitetet i Bergen i 2008. Han er interessert i å lære nye måtar å hjelpe på, og har fullført treåring vidareutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i 2021.
Arild ønsker å hjelpe deg, og saman med deg granske det som opplevast vanskeleg. Han er nysgjerrig på korleis andre har måtta løyse livet, og vil gjerne hjelpe med konfliktfylte kjensler, sjølv­bilete­proble­matikk, traumearbeid eller relasjons­vanskar. Arild har lang og brei erfaring frå vaksenpoliklinikk i spesialisthelsetenesta, og er van med med å hjelpe med depresjonsplager, angstvanskar og person­leg­domsvanskar.

Susanne Steinkopf

Susanne Steinkopf er psykologspesialist med fordypning i psykoterapi. Hun har flere års erfaring fra poliklinikk for voksne (DPS) og barn/ungdom (BUP) i spesialist­helse­tje­nesten, hvor hun har jobbet med et bredt spek­ter av psykiske lidelser og problemstillinger. Deriblant traumer, angst, depresjon, selvkritikk og selv­bilde­prob­le­matikk, relasjonelle vansker og livskriser. Susanne er utdannet ved Universitetet i Bergen og har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).
Susanne tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Liv Gunvor Hove Midtbust

Liv Gunvor er psykolog­spesia­list med for­dypning i klinisk voksen­psy­ko­logi. Hun har en inter­esse for psyko­dyna­misk teori og har bl.a. en videre­utdanning i mentali­serings­basert terapi. Liv Gunvor har jobbet både i lav­terskel­til­bud i kommunen og i spesialist­helse­tje­nes­ten. Mest har hun jobbet med prob­lem­stil­lin­ger som angst, depresjon, person­lighets­prob­le­ma­tikk, rela­sjons­vans­ker, og traumer. Liv Gunvor er utdannet ved Universitetet i Bergen.

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Priser i Bergen

Priser for behandling i Bergen på dagtid 0800-1600 gjeldende i 2024. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Priser for behandling i Bergen på kveldstid 1600-2200 gjeldende i 2024. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Norsk psykologklinikk

avdeling Bergen

Vår besøksadresse i Bergen:

Nøstetorget 5 i Bergen